Belønningsbasert trening med klikker

Kildehenvisning, anbefales:

Hva er klikkertrening?

KLIKKERTRENING REVIDERT UTGAVE 2008 GUNN TOVE BEKKEN

Kilder:

”Klikkertrening for din hund” og Kveldskurs i klikkertrening, begge av Morten Egtvedt og Cecilie Køste.

” Klick &Trick,” en lekfull bok om operant inlärning för hundar, av Deborah Jones.

HVA ER KLIKKERTRENING  - OG HVA ER DET IKKE?

1. Benytter kun positiv forsterkning og negativ straff.

Positiv forsterkning vil si belønningsbasert trening. Negativ straff  vil si at hunden mister muligheten til å få belønningen (klikket uteblir).

Man benytter ingen form for ubehag (positiv straff eller negativ forsterkning)

2. Bygger på hundens egeninitiativ.

Man lokker ikke hunden til å utføre øvelsene, og gir minst mulig hjelp.

F.eks kontakttrening: Vær passiv til hunden ser på deg av seg selv, og klikk!

Lett å lokke hunden med en lyd/bevegelse, men det er ikke ekte klikkertrening.

3. Systematisk bruk av en betinget positiv forsterker.

Positiv forsterker = belønning. Betinget vil si at det skal være et innlært signal som betyr ”belønning kommer!”  Et slikt signal kan være en klikkelyd, en fløytelyd, ordet ”BRAAA!” eller hva som helst du har lært hunden. Dette signalet gis når hunden gjør rett, og etterfølges alltid av en virkelig belønning (godbit, ball, kos, lek…. noe hunden elsker)

Bruken av forsterkeren (klikkeren) skal være systematisk, man må altså kjenne til de viktigste betingelsene for belønningsbasert trening (se ramme neste side).

FORDELER MED KLIKKERTRENING:

Hunden vil elske å trene.

Faktisk vil dine ”kommandoord” bli belønninger for hunden!

Hunden kan lære alt den fysisk er i stand til å utføre.

Hunden lærer raskere og raskere jo mer du trener.

Du blir flinkere og flinkere jo mer du trener.

Ingen straff eller ubehag som gir stress eller nedsatt læreevne.

Et garantert hyggelig og tillitsfullt forhold mellom hund og eier.

Du får masse gratis kontakt- og følgetrening på kjøpet.

ULEMPER MED KLIKKERTRENING

Metoden er ikke bedre enn den som utfører den – klikkeren er ikke en tryllestav, bare et verktøy.  Eierens kunnskaper er klikkerens største begrensning

Klikkere fås i mange varianter, her er etr eksempel på klikkere fra Canis

Kan man lykkes med bare ros, ikke ris?

HVORDAN LYKKES MED BELØNNINGSBASERT TRENING:

1. Timing.

    Hvilken atferd blir egentlig belønnet? Husk – du har bare et halvt sekund!

    Du får fram det du belønner, ikke det du tror du belønner…….

2. Kriterier – hva må hunden gjøre for at du skal belønne?

    Kriteriene skal økes langsomt slik at hunden lykkes!

    Mange går for fort fram (ivrige, eller vi vil imponere litt….!)

    Kort sagt: Klarer hunden det bra, så øker du kriteriene.

                     Går det ikke så bra, så senker du kriteriene.

3. Forsterkningsfrekvens. Hvor ofte blir hunden belønnet?

    Hunden må få belønning ofte i starten, ellers forsvinner interessen.

    Det betyr i praksis enkle kriterier. Kanskje kan du også klikke for noe annet

    hunden gjør også (som kontakt) selv om du trener en annen øvelse…

4. Forsterkningskvalitet. Hvor høyt elsker hunden belønningen?

    Jo høyere kvalitet på belønningen, jo lengre og bedre vil hunden jobbe.

    Er belønningen mindre attraktiv, må den gis desto oftere.

    Du kan godt kombinere ulike belønninger, f.eks godbiter etter de første   

    klikkene og klikk+ball når hunden har gjort det supert og økta avsluttes.
Hva elsker hunden å gjøre? Bruk det som belønning!

Hvordan lære inn kommandoer?

Innlæring av ”kommandoord” i klikkertrening.

Kommandoordet (signalet) betyr ikke ”gjør dette, ellers…!”

Signalet betyr tvertimot: nå kan du tjene et klikk hvis du gjør dette!

Faktisk et klarsignal for å få lov å bli belønnet….. ikke rart at klikkertrente hunder elsker kommandoordene og utfører dem med iver og glede!

Slik gjør du : Lær inn atferden først ved hjelp av klikkeren (f.eks sitt).

Begynn så å si ”sitt” hver gang hunden setter seg, så tidlig som mulig – etter hvert rett før du vet den setter seg. Gjenta 10-15 ganger.

Så slutter du å klikke for ”sitt”er du ikke har bedt om – men når du har sagt ”sitt” og hunden sitter, klikker du. Etter hvert vil hunden begynne å vente på å ”få lov” til å sette seg – du kan om du vil klikke hvis den er flink til å vente også. Nå kan du begynne å trene ”sitt” i ulike miljøer (generalisere) og trappe ned til variabel belønning (slutte å klikke for hver eneste sitt – men for noen!)

Hvorfor bør du prøve klikkertrening:

HUNDEN BLIR KLOKERE OG KLOKERE JO MER DU TRENER…..

En klikkertrenet hund lærer raskere og bedre når den blir kjent med metoden.

Faktisk har klikkerhunden sin egen ”læringsstige” – hvilket trinn har din hund kommet til tror du?

1. Klikker-klok.

    Hunden begynner å vise oppfinnsomhet. Kan tilby forskjellige atferder

    spontant, og skjønner etter få klikk hva det klikkes for i denne økta.

2. Repetisjons-klok.

    Hunden gjentar atferd som klikkes, og skifter lett atferd når kriteriene endres.

3. Signal-klok.

    Hunden klarer greit å vente på signal før den utfører atferden.

    Den ”liker” å høre kommandoordet, og lærer det veldig lett.

    Den kjenner altså igjen trinn 3 i stimuluskontroll-læringa!

4. Feil-klok.

    Skifter atferd med en gang den får beskjed om at den har gjort feil.

    (Ferske hunder vil derimot kanskje trenge 7-8 ”feilmeldinger”.)

    Hunden vil lett lære et signal ”FEIL!” som betyr ”ingen belønning”

5. Kjede-klok.

    En enkelt gjennomkjøring – og kjeden sitter!

    Lærer lett ulike kjeder.

    Kan få et utrolig stort atferdsreportoar!

Hvordan bli flink til å trene hunder:

Leser du mye om hundetrening, blir du veldig flink til å lese om hundetrening.

Går du på mange kurs, blir du veldig flink til å gå på kurs….

Trener du mye med hunden din, blir du veldig flink til å trene hund

- det er faktisk den eneste metoden hunden din også blir flink av……

Vil du lære mer?

Ta kontakt hvis du vil gå et introduksjonskurs.

Det finnes også mange gode bøker, videoer og nettsider om klikkertrening.

Men, det mest effektive (og morsomste!) er å gå et kurs.

Anbefaler spesielt tidsskriftet canis og nettstedet/nettbutikken http://www.canis.no

Jeg har også klikkere på lager - rimelig og enkelt.

Nyeste kommentarer

18.10 | 11:28

Hei, vasket gulvet med Ajax gulv vask og gikk bort i fra bøtten for å hjelpe ...

15.08 | 17:46

Så søt❤️🤣😍😍😍😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😜😜😜😜😚😚😚😚🥳😇😇...

01.03 | 16:11

Ja det var nok en chodsky pes jeg hadde sett. Har dere den rasen tilgjengelig?

01.03 | 09:01

Ukjent rase for meg. Om du da ikke mener en chodsky pes? Det blir av og...